ถ่านชาร์จ SANYO eneloop

มีนาคม 13, 2010

จากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะสารพิษ การ reuse หรือ recycle อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นการแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง แต่ปัญหาการคายประจุของถ่านชาร์จโดยทั่วไป เมื่อชาร์จประจุไฟเต็มแล้วไม่นำไปใช้งาน ประจุไฟฟ้าที่อยู่ในแบตตอรี่จะสูญเสียไปอย่างรวดเร็ว

จากปัญหาดัวกล่าว บริษัท ซันโย ได้ค้นคว้า พัฒนา แบตตอรี่ชนิดใหม่ ที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจเปิดตัวเมื่อปี 2005 ในชื่อ “eneloop” ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ครับ

eneloop

– มีอัตราการคายประจุน้อยมาก เมื่อเทียบกันแบตตอรี่ที่ชาร์จได้ทั่วไป

** ถ้าชาร์จถ่าน eneloop เต็มเก็บไว้ 1 ปี จะเหลือประจุไฟ 85% สามารถนำไปใช้ได้ทันที เมื่อเทียบกับถ่านชาร์จได้ทั่วไป ผ่านไป 1 ปี จะไม่เหลือประจุไฟอยู่เลย**

– eneloop 1 ก้อน สามารถเทียบได้กับถ่านธรรมดามากถึง 1,000 ก้อน คือ สามารถนำ eneloop มาชาร์จประจุไฟซ้ำได้มากกว่า 1,000 ครั้ง

– ชาร์จซ้ำใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้คายประจุหมด และไม่มีปัญหาเรื่อง Memory Effect

( Memory Effect คือ อาการที่แบตตอรี่ของเราจำค่าประจุเดิมไว้ เช่น ใช้พลังงานไป 40% แล้วนำไปชาร์จ ก็จะชาร์จได้ 60% ก็จะเต็ม มันก็จะจำค่า 60% ตรงนี้ไว้ ครั้งต่อไปถ้าเราใช้พลังของถ่านจนหมด เมื่อนำไปชาร์จ มันก็จะชาร์จประจุไฟได้ 60% เครื่องชาร์จก็ได้แสดงสัญญาณว่าชาร์จเต็มแล้ว ทั้งๆ ที่ชาร์จไปได้แค่ 60% )

– สามารถถ่ายภาพ ได้มากถึง 514 ภาพ เมื่อเทียบกับถ่าน alkaline ซึ่งถ่ายภาพได้ 117 ภาพ หรือมากกว่าถึง 4.4 เท่า

– eneloop สามารถจ่ายโวล์ทได้คงที่และต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับถ่านธรรมดา จึงเหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประจุสูง ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น พวกกล้องดิจิตอล เป็นต้น

**ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบ การคายประจุที่ 500mA ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียล**

– สามารถใช้งานในที่ ที่มีอุณหภูมิต่ำได้ดี ปกติถ่านชาร์จโดยทั่วไป มักจะสูญเสียประจุไฟได้ง่ายในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ สามารถนำไปใช้ในประเทศเืมืองหนาวได้ดีครับ

** ทดสอบที่ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียล อัตราการคายประจุ 500 mA**

– eneloop เป็นแบตตอรี่ที่รวมคุณสมบัติของถ่าน alkaline กับ ถ่านชาร์จ NiMH เข้าด้วยกัน

ตารางแสดง คุณสมบัติของ ถ่าน alkaline ถ่านชาร์จ NiMH และถ่านชาร์จ eneloop

– eneloop มีให้เลือกใช้ทั้งขนาด AA และ AAA ซึ่งมี

AA eneloop battery    ขนาด 1.2V ที่ 2000 mAh
AAA eneloop battery ขนาด 1.2V ที่ 800 mAh
Advertisement