ถ่านชาร์จ SANYO eneloop

มีนาคม 13, 2010

จากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะสารพิษ การ reuse หรือ recycle อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นการแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง แต่ปัญหาการคายประจุของถ่านชาร์จโดยทั่วไป เมื่อชาร์จประจุไฟเต็มแล้วไม่นำไปใช้งาน ประจุไฟฟ้าที่อยู่ในแบตตอรี่จะสูญเสียไปอย่างรวดเร็ว

จากปัญหาดัวกล่าว บริษัท ซันโย ได้ค้นคว้า พัฒนา แบตตอรี่ชนิดใหม่ ที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจเปิดตัวเมื่อปี 2005 ในชื่อ “eneloop” ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ครับ

eneloop

– มีอัตราการคายประจุน้อยมาก เมื่อเทียบกันแบตตอรี่ที่ชาร์จได้ทั่วไป

** ถ้าชาร์จถ่าน eneloop เต็มเก็บไว้ 1 ปี จะเหลือประจุไฟ 85% สามารถนำไปใช้ได้ทันที เมื่อเทียบกับถ่านชาร์จได้ทั่วไป ผ่านไป 1 ปี จะไม่เหลือประจุไฟอยู่เลย**

– eneloop 1 ก้อน สามารถเทียบได้กับถ่านธรรมดามากถึง 1,000 ก้อน คือ สามารถนำ eneloop มาชาร์จประจุไฟซ้ำได้มากกว่า 1,000 ครั้ง

– ชาร์จซ้ำใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้คายประจุหมด และไม่มีปัญหาเรื่อง Memory Effect

( Memory Effect คือ อาการที่แบตตอรี่ของเราจำค่าประจุเดิมไว้ เช่น ใช้พลังงานไป 40% แล้วนำไปชาร์จ ก็จะชาร์จได้ 60% ก็จะเต็ม มันก็จะจำค่า 60% ตรงนี้ไว้ ครั้งต่อไปถ้าเราใช้พลังของถ่านจนหมด เมื่อนำไปชาร์จ มันก็จะชาร์จประจุไฟได้ 60% เครื่องชาร์จก็ได้แสดงสัญญาณว่าชาร์จเต็มแล้ว ทั้งๆ ที่ชาร์จไปได้แค่ 60% )

– สามารถถ่ายภาพ ได้มากถึง 514 ภาพ เมื่อเทียบกับถ่าน alkaline ซึ่งถ่ายภาพได้ 117 ภาพ หรือมากกว่าถึง 4.4 เท่า

– eneloop สามารถจ่ายโวล์ทได้คงที่และต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับถ่านธรรมดา จึงเหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประจุสูง ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น พวกกล้องดิจิตอล เป็นต้น

**ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบ การคายประจุที่ 500mA ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียล**

– สามารถใช้งานในที่ ที่มีอุณหภูมิต่ำได้ดี ปกติถ่านชาร์จโดยทั่วไป มักจะสูญเสียประจุไฟได้ง่ายในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ สามารถนำไปใช้ในประเทศเืมืองหนาวได้ดีครับ

** ทดสอบที่ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียล อัตราการคายประจุ 500 mA**

– eneloop เป็นแบตตอรี่ที่รวมคุณสมบัติของถ่าน alkaline กับ ถ่านชาร์จ NiMH เข้าด้วยกัน

ตารางแสดง คุณสมบัติของ ถ่าน alkaline ถ่านชาร์จ NiMH และถ่านชาร์จ eneloop

– eneloop มีให้เลือกใช้ทั้งขนาด AA และ AAA ซึ่งมี

AA eneloop battery    ขนาด 1.2V ที่ 2000 mAh
AAA eneloop battery ขนาด 1.2V ที่ 800 mAh

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.